Våra tjänster

Ett modernt kodlås.

Lås

Lås kan vara allt från det gamla handsmidda låset på härbret till det moderna motorlåset på din industrifastighet. Dessutom ställer försäkringsbolagen ofta krav på vilken typ av låsning du ska ha till din lägenhet, villa eller verksamhet. Oavsett vilken typ av lås du har kan du känna dig trygg med att kontakta oss för hjälp.

Grön skylt i taket visar närmsta utrymningsväg.

Utrymning

Försäkringsbolagens krav på säker låsning och räddningstjänstens krav på fria och godkända utrymningsvägar är ofta svåra att förena. Därför är det viktigt att ta hjälp av en specialist som kan hitta lösningar som de båda kan acceptera. Vi hjälper dig att säkerställa att dina lokaler uppfyller de krav som finns innan olyckan är framme.

Man i rullstol närmar sig ett dörrparti.

Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om att ge personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga tillträde till lokaler, både i det offentliga rummet och i hemmiljö. Vi hjälper dig att förbättra tillgängligheten till din fastighet.

En hand slår koden på ett kodlås.

Passersystem

Med ett passersystem får du en bra överblick över flödet i dina lokaler och fördelarna är många. Du får kontroll på vem som har passerat och när. Du kan ge tillträde till lokalerna vissa specifika tider och styra tillträdet till vissa dörrar/områden. Det är också enkelt att spärra en nyckelbricka som kommit i orätta händer.
Kontakta oss så hjälper vi dig att skissa på en lösning anpassad efter just dina behov.